UML软件工程组织

Telelogic收购I-Logix
2006.03.08

 Telelogic用8千万美金现金收购竞争对手I-Logix。

 I-Logix只是一家雇佣了133名员工的私有公司,但成立以来一直专注于嵌入式系统建模工具,这两年已经成为Telelogic头痛的对手。

 

版权所有:UML软件工程组织